top of page

FAQ

Hvad kræver det at køre partybus?

Næsten intet – vi står for kørslen efter aftale med dig. Booking skal foretages af personer over 18 år, eller med forælder/værges godkendelse/ansvar.

Skal man selv skaffe chauffør?

Nej - hos os køber du busturen som en samlet løsning, der inkluderer bus med chauffør, musikanlæg, mulighed for at medbringe egne drikkevarer.

Drikkevarer ombord

Drikkevarer er ikke inklusive - men det er tilladt at medbringe dem selv. Kontakt os for muligheder vedr. tilkøb af catering ombord.

Rygning ombord

Strengt forbudt. Rygning er ikke tilladt i busserne, der er udstyret med røgalarm, hvilket vil udløse en afgift svarende til rengøring - minimum kr. 2.000,-. Det er muligt at aftale rygepauser.

Betaling, fakturering, depositum

Du vil ifbm. bestilling blive bedt om at indbetale depositum, der bekræfter din reservation. Det resterende beløb skal, medmindre andet aftales, indbetales inden turen kan begynde - senest kontant på dagen. Vi modtager kun betalingskort efter aftale. Giro-indbetalingskode vil fremgå af faktura, som du betaler nemmest via netbank.

Har du modtaget en faktura er det påkrævet at du anvender FI-indbetalingslinjen til brug ved online-indbetaling. Derved sikres at din betaling registreres korrekt.Kun efter aftale, eller ved betalinger fra udlandet, kan følgende kontooplysninger benyttes til bankoverførsel. Husk at angive turnummer eller anden unik reference. BENYT ALTID FI-KODE/GIROKORT HVIS PÅ FAKTURA


Reg: 5491 Konto: 1719145
IBAN DK5654910001719145
Swift: NYKBDKKK

Det er ikke muligt at foretage deltagerbetaling enkeltvis - depositum og betaling modtages samlet.

Udlejning uden chauffør

I forbindelse med udlejning på dagsbasis (u. chauffør), udfærdiges en lejekontrakt, hvoraf selvrisiko, depositum m.v. fremgår. Husk at medbringe billedlegitimation, kørekort og sikkerhed/depositum.

Kørsel i miljøzoner

Busserne er udstyret med miljøfilter, og må som udgangspunkt gerne køre i indre by.

Aflysning

Vilkår og betingelser gælder, disse er vedhæftet tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved aflysning tæt på turens begyndelse påregnes gebyrer. Kontakt os for at aftale nærmere.

Forsinkelse

Eksterne forhold (force majeure) kan bevirke, at en tur desværre må forsinkes, ændres eller aflyses. Vi tager løbende alle rimelige forholdsregler, men hvis uheldet er ude, foretages en konkret vurdering. Reklamationer skal ske så snart et uventet forhold indtræffer, dvs. til chaufføren under turen, så der er mulighed for at afhjælpe problemet. Generelt er busserne meget vejrbestandige, og aflysninger forekommer meget sjældent.

Kontakt uden for åbningstid

Ved henvendelse på vores telefonnummer +45 46 46 26 00 har du uden for åbningstid mulighed for at blive viderestillet til vagttelefon, der besvarer henvendelser, som ikke kan vente.

Musik/lydanlæg

Det anbefales at forberede playliste og enhed, der afspilles fra førerpladsen via minijack-stik, cd, usb og i visse tilfælde bluetooth.

Skader på bus eller inventar

Kontakt straks den ansvarlige for jeres tur samt chaufføren, så vi sammen kan finde en løsning - også af hensyn til sikkerheden.
Opkast, åbning af konfettirør eller tilsvarende medfører gebyr på kr. 1.000.- pr. gang.

Affald, oprydning

Turen er inklusive let oprydning, dvs. at alt affald skal placeres i skraldespande/skraldesække under eller efter turen.

bottom of page