Elever på rustur

  • Lad Busturen være en del af Rusturen
  • Bussen, hvor I staks rystes sammen
  • Sikre busser skabt til fællesskab

En rustur er en fantastisk introduktionstur for nye studerende ved de højere danske læreanstalter.

Typisk et forløb på et par dage, hvor de nye studerende kan deltage i gruppedannende aktiviteter. Rusture har til formål at skabe grobund for et godt netværk i livet som studerende og introducere de studerende til læreanstalten.

Rusturen organiseres af ældre studerende, de såkaldte rusvejledere. Det er efterhånden kutyme at uddanne rusvejledere, så de er orienteret om deres ansvar og rolle på rusturen. Endvidere erhverves kundskaber indenfor gruppepsykologi, ledelse og kommunikation, så de kan håndtere de forskellige situationer på rusturen.

Rus er den sidste ende af ‘depositurus’.

Det er vigtigt, at busturen til og fra destination er sjov, hyggelig og sikker – til en fornuftig pris. Det kan vi tilbyde! Lidt sjovere og bedre rus-bustur.

(C) Partybus.dk – rustur