Passagerer er forpligtet til at vise hensyn til medpassagerer, chauffører og øvrigt personale. Chaufføren må ikke blive forstyrret under kørslen, og passageren skal i øvrigt udvise en adfærd, der ikke er til fare for trafiksikkerheden. Chaufførens og personaletsanvisninger skal tages til følge.

På denne baggrund er det bl.a. ikke tilladt at:

  • Ryge i bussen
  • Medbringe eller benytte stoffer, narkotika iht. lovgivningen, og kan medføre politianmeldelse.
  • Udvise truende eller voldelig adfærd

Bagagen skal placeres på gulvet, under sæderne, i bagagenettet eller hvor chaufføren anviser det.

Mad og drikkevarer må indtages i bussen, men med hensyn til interiøret.

Afvisning af passagerer

Chaufføren eller personalet kan afvise personer, der ikke indgår i det aktuelle selskab/tur.

Endvidere berettiger grove eller gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne (se ovenfor) chaufføren til at afvise passagerer eller sætte passagerer af bussen. Samme ret gælder, hvis chaufførens anvisninger ikke tages til følge. I særligt grove tilfælde kan en passager blive bortvist for en periode og en tur blive afbrudt uden refusion. Strafbar adfærd kan føre til politianmeldelse.