Klimaet og miljøet er højere på dagsordenen end nogensinde før – med god grund. Personbiler, tog, fly og busser drives alle af fossile brændstoffer, der medvirker til udledningen af kuldioxid (CO2) samt NOX’er.

Spørgsmålet er hvordan vi i dagligdagen kan gøre vores for at mindske det stress, naturen oplever ved menneskeskabte udledninger af eksempelvis CO2.

En del af løsningen kan være det rette transportmiddel. På TransportDirect.info kan du estimere CO2-udledningen pr. passager for en køretur på 50 km. Læg mærke til, at coachen – d.v.s bussen – udleder blot 1,5 kg CO2 til atmosfæren, det er mange gange mindre end bilen.

Grunden er naturligvis at bussen kan transportere mange mennesker ad gangen, og det giver god mening.

Samtidig er busturen som oftest hos Partybus.dk skræddersyet sådan at turen er direkte, hvorimod man med tog er  bundet til at køre mellem stationer, hvilket kan give unødig udledning.

(C) Partybus.dk